EnTeks framgångsrecept stavas driv och ekonomisk koll

Med en offensiv affärsplan, strategisk rekrytering av nyckelkompetenser och fokus på bredd i erbjudandet, har EnTek Entreprenadteknik vuxit från 2 personer till cirka 20 på bara ett år. Räknar man in underleverantörer sysselsätter man ett 25-30-tal personer. Trots det lider man inte nämnvärt av växtvärk och har lyckats bibehålla en hög likviditet. Förklaringen stavas ekonomisk styrning och uppföljning – med ett smart projektverktyg till hjälp. 

Stockholmsbaserade entreprenadteknikföretaget EnTek grundades för snart två år sedan. Verksamheten står idag på tre ben; elinstallationer, styrtekniska installationer samt byggservice. För ett drygt år sedan i samband med att en ny vd, Emil Sigsjö, tillträdde antog man en verkligt offensiv tillväxtstrategi. Emil, som har en lång erfarenhet inom entreprenad men även ett förflutet inom konsultbranschen, insåg att för att kunna växa snabbt och uppnå de mål man satt, gällde att verkligen ha koll på både kostnader och intäkter.

Jag får erkänna att jag tidigare var skeptisk till det här med formalia och formell ekonomisk styrning. Jag är ju inte fostrad i skolvärlden och hade bilden att en ’riktig entreprenör’ i princip kan skissa ned en hållbar kalkyl på en servett. Men jag har definitivt fått tänka om, efter att ha sett fördelarna med bra projektstöd, berättar Emil.

En av de första sakerna Emil tog sig för som ny vd var därför att upphandla ett projektstödssystem. Här gällde att snabbt se till att ha koll på både kostnader och intäkter för att undvika de klassiska fällorna med snabb tillväxt till exempel likviditetsbrist. Flera bolag bjöds in i upphandlingen och utvärderades och till slut föll valet på Projektportalen.

Att valet föll på just Projektportalen handlar i grunden om att de har ett verkligt bra och användarvänligt system och plattform. Dessutom har de branschinsikter och egna erfarenheter inom bygg och entreprenad som gynnar oss kunder, förklarar Emil.

Så här ett år senare har de ambitiösa mål man satte upp uppnåtts med råge och EnTek fortsätter sin tillväxtresa i samma höga takt.

Framgångsreceptet

Så vad är receptet bakom den snabba tillväxten? Förutom ett starkt driv framåt, hänför de framgångarna till sin bredd, både med tre olika affärsområden och bredden av kunder: EnTek arbetar både mot privatpersoner och företag, både mot privata bolag och offentlig sektor och med en blandning av samverkansentreprenader och mindre projekt.

En framgångsfaktor Emil Sigsjö särskilt lyfter fram är den klart bättre likviditet och kostnadskontroll man kunnat uppnå med Projektportalen: numera får man bland annat in samtliga medarbetares tidrapporter mycket snabbare jämfört mot tidigare, även från underentreprenörer, vilka på ett enkelt sätt bjuds in med egna inlogg till Projektportalen. Därmed kan EnTek fakturera projekten mycket tidigare, med en klart bättre likviditet som följd.

Att arbeta i Projektportalen ger oss koll på projekten och på kostnaderna i ett tidigt skede. Vi låter även våra underentreprenörer ha tillgång till delar av den och kan därigenom snabbt få in tidrapporteringen även från dem. Det gör att vi idag fakturerar mycket snabbare, vilket ju är oerhört bra för likviditeten – en klar framgångsfaktor och en förutsättning för vår snabba tillväxt, säger Emil.

Idag arbetar EnTek förutom med tidrapportering även med anbud-, order- och projekthantering i Projektportalen.

Digitaliseringen av branschen går långsamt

Byggbranschen är i vissa delar konservativ, något som inte minst märks på att man generellt är sena med att ta till sig digitala verktyg och systemstöd. Delvis beror det just på synen hos många att ”det går ju bra ändå” och man ser inte poängen, delvis kan det också vara en generationsfråga, tror Emil. Han lägger till att det möjligen också kan vara en kostnadsfråga för mindre bolag, men att det måste sättas i relation till nyttan. Där är Projektportalen ett synnerligen prisvärt system, tycker han.

EnTek fortsätter nu sin tillväxtresa och har nyligen vunnit sin största affär någonsin. På frågan om han skulle rekommendera Projektportalen till andra företag kommer svaret blixtsnabbt:

Ja! Bara det faktum att jag nämner det som en framgångsfaktor för vår snabba tillväxt tror jag säger det mesta, avslutar Emil.