fbpx

Med rätt it-stöd kunde Nordic Safety Solutions växa utan externt kapital

På tre år har Nordic Safety Solutions (Norsafe) lyckats öka omsättningen med nära 1000% och inget tyder på att tillväxten skulle avta, tvärtom. Att tillväxten dessutom skett utan att ta in extern finansiering, med bibehållen lönsamhet och likviditet tillskriver grundaren och vd:n sitt fokus på att från dag ett ha full koll på intäkter och kostnader.

Nordic Safety Solutions grundades 2018 ur insikten om att säkerhetsbranschen står inför ett stort systemsskifte. Grundaren och vd:n Michael Gimströmer hade då insett att branschens affärsmodeller var utdaterade och att man generellt inte tog vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Han beslöt därför att starta eget och då fokusera på lösningsorientering, flexibilitet och att arbeta nära kund. Bolaget är idag totalleverantör av kompletta säkerhetslösningar, vilket innefattar lås, kameraövervakning, passersystem, larm, automatisk dörröppning samt frågor inom brand till exempel nödutrymning. Bland kunderna finns i huvudsak bygg- och fastighetsbolag som Hufvudstaden, Atrium Ljungberg, Veidekke och Noccon, men även flertalet bostadsrättsföreningar.

Vi insåg att det skulle kräva en hel del av oss att växa snabbt utan extern finansiering, utan att samtidigt riskera sista raden och likviditeten. Vi behövde ha full koll på intäkter och kostnader ner till minsta skruv för att klara detta och var därför tidigt ute för att hitta ett lämpligt it-stöd. Valet föll på Projektportalen, berättar Michael.

Från att 2019 ha varit 2 personer, har Norsafe idag 15 anställda och omsättningen har vuxit från 1,2 miljoner till 12,4. För 2021 beräknas omsättningen bli hela 24 miljoner. En smått sensationell tillväxt, särskilt om man betänker att den skett med bibehållen lönsamhet och likviditet – och utan att behöva ta in extern finansiering.   

Vi ser idag faktiskt inga begränsningar i hur mycket vi kan växa, även om vi nu valt att ta ett år för att konsolidera oss, fortsätter Michael. Framgångsreceptet har varit att bygga en lyhörd organisation, både mot kunder och medarbetare, med rak och tydlig kommunikation och ett starkt fokus på att hitta lösningar som fungerar i längden. Vi har byggt en väldigt platt organisation, där transparens och tillit är två viktiga hörnstenar. Just transparens i alla led har visat sig oerhört viktigt, viktigare än vad vi först insåg.

För att kunna växa snabbt krävs som sagt också att man har full koll på ekonomin och den ekonomiska styrningen och här anger Michael att Projektportalens rapporter har varit särskilt viktiga.

Vi får snabbt och enkelt fram överskådliga rapporter om hur vi ligger till i varje projekt, vilket är ovärderligt. Genom appen kan de anställda snabbt och enkelt tidredovisa på plats, i appen. På så sätt har vi snabbt fått in tiden men även materialåtgången och har kunnat ha koll på hur vi ligger till ner på minsta skruv, som sagt. Det har varit en förutsättning för vår snabba tillväxt.

Michael Gimströmer – Nordic Safety Solutions

Att inte fler tar hjälp av it-stöd tror Michael delvis handlar om den höga arbetsbelastningen i branschen, att man inte tar sig tid för att sätta sig in i nya system. Själv arbetar han en hel del över normal arbetstid, men har insett att rätt it-system snarare kan spara tid. En fördel Michael lyfter fram är nämligen användarvänligheten hos Projektportalen, att den i princip är självförklarande. Med appen har medarbetarna kunnat börjat arbeta med verktyget helt själva från start. Det har sparat företaget åtskilligt med utbildningstid, tid som istället kunnat ägnas åt att få in nya kunder. Han betonar också att Projektportalens lösning till skillnad från andra system är relativt enkelt att gå tillbaka och ändra i om det mot förmodan skulle bli fel. Även det sparar ovärderlig tid i en snabbväxande organisation.

Idag använder Norsafe i princip Projektportalen för allt utom bokföringen. På frågan om vad som fick dem att till sist välja Projektportalen svarar han:

För oss var det viktigt att hitta en partner som liksom vi är flexibla, lösningsorienterade och som vinnlägger sig om att förstå kundens affär och hur man kan hjälpa till med den. Där var och är Projektportalen outstanding. Visst finns flera bra system på marknaden, men Projektportalen har både det och har varit ett viktigt stöd i vår tillväxtresa. Det har varit ovärderligt och en viktig förutsättning för vår tillväxtresa, avslutar Michael.