Projektportalens kunder trendar och överträffar marknaden

Hur presterar våra användare när det gäller lönsamhet jämfört med de som inte använder Projektportalen? Och hur har trender och omsättningstillväxt utvecklats sedan 2018? Vi valde att granska dessa aspekter för att få en klarare bild på om våra användare är på rätt spår eller om det finns tecken på avvikelser. 

Analysen har genomförts med särskilt fokus på företag inom Plåt och Ventbranschen som har mellan 15-75 anställda. Dessa företag står för 72% av den totala omstättningen inom utvalda SNI-koder. Siffrorna vi har granskat omfattar perioden 2018 till 2022. 

Projektportalens användare vs övriga företag 

Bättre trend bland PP:s användare 

I den analys vi gjort visar att 82,6% av PP:s användare har upplevt en positiv utveckling. Jämför detta med andra företag inom Plåt- och Ventbranschen (15-75 anställda) där 71,4% visar en uppgång. Detta visar att våra användare har en bättre ökning och minskad risk att hamna i en negativ trend. 

trend

Insikter i medianvärden

När vi analyserade medianökningen (omsättningstillväxt) observerade vi att både PP:s användare och övriga företag inom nämnt segment ligger på samma siffra, 34%. När vi i stället kollade på vinstmarginalens median inom samma period kunde vi se att PP:s användare ligger på 8,8% jämfört med 6,6% för andra bolag.  

Det är hela 33% bättre vinstmarginal bland våra användare än konkurrenterna!

medianökning
vinstmariginal

Kommentar och sammanfattning

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Större företag inom Plåt och Ventbranschen som väljer att använda Projektportalen uppvisar inte bara en lägre risk för negativ utveckling, de upplever också högre tillväxt och bättre vinstmarginaler än sina konkurrenter.  

“Detta är något vi tycker är väldigt roligt att se, och en bekräftelse på att det vi gör verkligen gör skillnad på sista raden,” kommenterar Stefan Bergström, Försäljningschef på Projektportalen. 

I en tid av osäkerhet och snabb förändring är det extra viktigt att ha koll på sina siffror, och vi har märkt en högre efterfrågan på olika typer av rapporter sista tiden. Vi håller därför på att ta fram nya rapporter via Power BI och fler funktioner för bättre ekonomisk kontroll som snart kommer finnas tillgängliga i Projektportalen.  

Med dessa delar på plats kommer våra användare få ännu bättre översikt på var prioriteringarna bör läggas.  

Det ska bli spännande att återkomma till denna analys om några år och göra samma jämförelse då. Förhoppningsvis har våra användare dragit ifrån sina konkurrenter ytterligare vad gäller vinstmarginal och samtidigt påvisar en lägre negativ trend än övriga bolag. Det är i alla fall både vår tro och förhoppning.  

 

Så gjorde vi analysen

I de företag som analysen är gjord på är 20% Projektportalens kunder. 
Analysen utgår från totalt 135 företag. 

  • Vi har utgått från företag inom SNI-kod 43911 (Anläggning av takrännor, hängrännor, stuprännor av plåt) och SNI-kod 43912 (Takarbeten av andra material än plåt). 
  • I analysen är det endast företag med 15-75 anställda som ingår. 
  • Vi har jämfört bokslutet 2018 med bokslutsåret 2022. 

 

Har du några frågor om analysen eller vill veta mer om genomförandet, vänligen kontakta VD Johan Granqvist på johan.granqvist@projektportalen.se