Systemuppdateringar

Här hittar du de senaste uppdateringarna i Projektportalen.

Support

Du kan alltid kontakta vår support om du har några frågor angående de nya uppdateringarna.

Telefon: 08-551 149 00
Mail: support@projektportalen.se

Mer om våra uppdateringar

April 2021

Förbättrat laddningstiderna

Vi jobbar ständigt med att förbättra laddningstiderna i Projektportalen så att systemet ska bli så lättjobbat som möjligt. Vi har till denna uppdatering skrivit om en del kod och gjort andra förbättringar för att snabba på laddningstiderna. Vi kommer fortsätta att prioritera laddningstiderna framöver då vi vet att det är en väldigt viktigt del för er som jobbar dagligen i systemet.

Vi brukar försöka påminna då och då om att ni ska rensa cacheminnet i webbläsaren, det brukar göra att Projektportalen laddar mycket snabbare.

Så rensar du cacheminnet

(Klicka på bilden för att göra den större)

1. Gå till Inställningar i din webbläsare.

2. Skriv “Cache” i sökrutan eller gå ner till “Rensa webbinformation”.

3. Vid “Tidintervall”, välj “Sedan kontot skapades” (VIKTIGT!). Se också till att det sista alternativet “Cachade bilder och filer” är ikryssad, de andra två kan du kryssa ur. Tryck sedan “Rensa data”. 
Klart!

Fakturera direkt från PP

Nu kan du skicka fakturorna med e-post direkt från Projektportalen. Fakturaunderlaget landar i ekonomisystemet och bokförs precis som vanligt. 

Du kan även skapa din egna mailsignatur via Register / Mailmall / Skapa mall / Kategori / Kundfakturarapport.

Kontakta oss om du har några frågor angående detta.

Kalkyldelen under Anbud

1. Kom åt kalkylen direkt vid översikten

Du kommer nu åt kalkylen direkt via översiktsvyn istället för att behöva gå in på “Editera anbud”.

2. Tydligare kalkyl

Vi har även jobbat med den visuella biten och gjort kalkylen mer tydlig. 

Nytt notiscenter

1. Bestäm vilka notiser användaren ska få i telefonen

Via Register / Anställda går det nu att bestämma vilka push-notiser användaren ska få i telefonen. 

2. Se dina notifieringar

I den vänstra menyn under Inställningar finns en ny rubrik som heter “Notifieringar”. Där kan du se dina lästa och olästa notiser.

Nya rapporter

Det finns två nya rapporter som ni kan använda i projekt, det är “Att fakturera” och “Dagrapport”. 

Att fakturera – Visar upp vad som är fakturerbart. Ni kan själva välja under vilket tidsintervall rapporten ska visa. 

Dagrapport – En enkel och tydlig rapport över rapporterade timmar och material. 

Se vem som attesterat

Vid Hantera tid kan du nu se vem som har attesterat vad.

Kundens ordernummer

Nu kan du se kundens ordernummer direkt i översikten istället för att behöva gå in på “Editera projekt”.

Se kostnader på material under Tid & Mtrl

Nu kan du se och editera kostnaderna på rapporterat material. Kostnaderna visas upp på översiktssidan.

Du kan även sortera kolumnerna genom att dra dem med muspekaren efter önskemål.

Exportera till Excel

Det går nu att exportera mer information från Tid & Mtrl till Excel.

Utvecklat nya filhanteraren

Vi kommer under kommande period aktivera er nya filhanterare med massor av nya funktioner. 

Vi återkommer med info.