fbpx

Tidrapportering – Digital tidsregistrering för byggarbetare och hantverkare direkt i appen

Med hjälp av Projektportalens tidrapportering får du full koll på all tid. Via appen eller webbsidan rapporterar ni tid som sedan blir underlag till lön och fakturering. Skulle du glömma rapportera din tid skickar Projektportalen ut en påminnelse i telefonen. Tiden registreras mot ett angivet projekt så du i realtid ser hur projektet går och enkelt kan göra en uppföljning.

  • NSe registrerad tid i realtid
  • NRapportera mot förutbestämda arbetsmoment, avvikelse eller ÄTA-arbeten
  • NPåminnelse om du glömt rapporterat din tid

Tidrapportera på rätt projekt via appen – direkt från bygget

I Projektportalens app kan alla hantverkare, arbets- och projektledare rapportera sin tid snabbt och enkelt via telefonen direkt från bygget. Det går självklart även att tidrapportera från surfplatta, dator eller andra digitala enheter.

Genom en automatisk sortering, tydliga projektnummer och projektnamn kan ingenting gå fel. I appen ser man sina tilldelade projekt som tidsrapporteringen ska registreras mot. Det går naturligtvis också att rapportera tid mot projekt som man inte blivit tilldelad om det är så att man behöver arbeta en timme eller två mot något annat projekt eller serviceorder.

Med den digitala tidsregistreringen uppdateras projektet i realtid. Projektledare kan på så vis se dag för dag hur projektet fortlöper – hur många timmar som är registrerade på varje arbetsmoment samt vilket material som använts.

Med rätt tidrapporteringssystem sparar du både tid, pengar – och huvudvärk

I Projektportalens app kan alla hantverkare, arbets- och projektledare rapportera sin tid snabbt och enkelt via telefonen direkt från bygget. Det går självklart även att tidrapportera från surfplatta, dator eller andra digitala enheter också.

Genom en automatisk sortering, tydliga projektnummer och projektnamn kan ingenting gå fel. I appen ser man sina tilldelade projekt som tidsrapporteringen ska registreras mot. Det går naturligtvis också att rapportera tid mot projekt som man inte blivit tilldelad om det är så att man behöver arbeta en timme eller två mot något annat projekt eller serviceorder.

Med den digitala tidsregistreringen uppdateras projektet i realtid. Projektledare kan på så vis se dag för dag hur projektet fortlöper – hur många timmar som är registrerade på varje arbetsmoment samt vilket material som använts.

Hur fungerar den digitala tidrapporteringen i Projektportalens app?

Att registrera sin arbetstid ska vara enkelt. Oavsett om du är van vid den digitala världen eller total nybörjare så vill vi hålla tidsregistreringen i appen så enkel som möjlig för alla ska kunna registrera sin tid utan misstag eller feltolkningar.

Arbetstid

Arbetsmoment

För att få en total kostnadskontroll och för att se hur många timmar som läggs på varje arbetsmoment inom projektet så sker tidsrapporteringen mot respektive arbetsmoment och inte mot projektet i helhet. Det gör att man sedan kan välja att se hela projektets registrerade tid eller varje arbetsmoment var för sig.

Det går även att se hur många timmar en viss anställd arbetat mot ett specifikt arbetsmoment vilket gör att uppföljningen blir väldigt träffsäker.

Avvikelse och ÄTA

Jobbar du med mycket avvikelser och ÄT:or behövs dessa självklart följas upp på samma sätt som de ordinarie arbetsmomenten. I Projektportalen får varje avvikelse och ÄTA ett eget specifikt nummer kopplat mot projektet som de anställda kan rapportera sin tid mot.

Med tidsrapportering direkt mot avvikelser och ÄT:or ser du direkt om dessa är lönsamma eller inte.

Frånvaro och ersättningar

Det är viktigt att i god tid kunna planera, och registrera, sina semesterdagar men också att kunna lägga in sjukfrånvaro, VAB eller kompledigt när sådana tillfällen uppstår och det är så klart möjligt att göra direkt via Projektportalens app. Samma sak gäller ersättningar i form av egen bil, traktamente eller andra ersättningar som den anställde har rätt till.

Vilka frånvarotyper eller ersättningar som ska finnas tillgängliga väljer varje företag själv.

Kommentarer

Ibland kan det vara bra om den som rapporterar tid även lämnar en liten kommentar på vad som är gjort under dagen. I Projektportalen finns det möjlighet att kräva kommentar vid tidrapportering för att projekt- eller arbetsledare ska se vad som är gjort under den registrerade tiden.

Fördelar och nackdelar med tidsregistrering online

Med flera års erfarenhet vet vi vilka för- och nackdelar tidsregistrering online för med sig.

Fördelar

  • Ger ett färdigt löneunderlag
  • Full koll på vart tiden används
  • Inget onödigt dubbelarbete
  • Automatisk påminnelse vid ej registrerad tid
  • Skriv ut detaljerade tidrapporter för en bra överblick

Nackdelar

Har du några frågor eller funderingar?

Boka en kostnadsfri demo så berättar vi mer.