fbpx

Egenkontroll: Skapa mallar och digitala egenkontroller

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i bygg- och hantverksbranschen är av allra högsta prioritet. För att uppnå detta är egenkontroller en viktig process som alla företag inom branschen bör göra inför, under och efter varje entreprenad. I Projektportalen kan du skapa dina egna mallar för egenkontroller eller använda färdiga branschmallar som sedan kan utföras i app eller webb.

Skapa egna mallar eller använd färdiga branschmallar

I Projektportalen kan du enkelt skapa dina egna egenkontrollsmallar som du sedan kan använda på specifika projekt och serviceordrar om och om igen. Bygg mallarna helt från grunden eller utgå från färdiga branschmallar som du sedan kan anpassa efter egna önskemål.

Vill du inte skapa egna egenkontroller finns det helt färdiga branschmallar inom bland annat byggnadsplåt, el och VVS som du kan använda dig av för att snabbt komma i gång med dina digitala egenkontroller.

Lägg till bilder och skriv kommentarer

Oavsett om du väljer att bygga dina egna egenkontroller eller använda Projektportalens färdiga mallar så går det alltid att lägga till bilder och kommenterar på varje egenkontroll. Noggrann dokumentation i form av bilder och kommentarer underlättar mycket vid uppföljning och summering av arbetet.

En av de stora fördelarna med att utföra sina egenkontroller digitalt är att den enkla dokumentationen samt spårbarheten. I Projektprotalen syns det alltid vem som utfört och godkänt vilken egenkontroll.

Utför egenkontrollerna i dator eller telefon  

Egenkontrollerna som du gör i Projektportalen kan utföras från appen eller datorn. Via appen går det att ta bilder direkt mot egenkontrollen eller ladda upp via bildbiblioteket. Om egenkontrollen utförs från dator går det ladda upp bilder som finns sparade på hårddisken.

Alla egenkontroller, tillsammans med bilder och kommentarer samt vem som utfört egenkontrollen, samlas på ett och samma ställe under projektet/serviceordern och kan skrivas ut som en rapport eller skickas som mail till önskad mottagare.

Frågor och svar

Vad är egenkontroller inom bygg- och hantverksbranschen?

Egenkontroller inom bygg- och hantverksbranchen är en process där företag som utför bygg- och hantverksarbete själva utvärderar och kontrollerar sin egen verksamhet för att säkerställa att den uppfyller relevanta lagar och branschstandarder.

Egenkontroller är en viktig del för att säkerställa kvaliteten på byggprojekt och minimera risken för olyckor, fel och förseningar. Egenkontroller kan inkludera inspektioner av arbetsplatser, utbildning av personal, hantering av dokumentation och diverse uppföljningar.

Vilka krav som ställs på egenkontroller varierar mellan olika typer av bygg- och hantverksverksamheter och kan regleras av nationella, regionala och lokala myndigheter.

Har du några frågor eller funderingar?

Boka en kostnadsfri demo så berättar vi mer.